Kazania

Następna transmisja za

Najnowsze kazania

Życzymy miłej lektury

Dla tych, którzy pragną

Mówca:
13 października 2019

Jest pewna obietnica do której potrzebujemy wciąż powracać. Ma to związek z naszym codziennym życiem, służbą, duchową walką, małżeństwem i w zasadzie każdą dziedziną naszego funkcjonowania. Przypomnimy ją i z otwartym, pełnym wiary sercem będziemy się modlić o jej wypełnienie! Wierzę, że jej owocem będzie

Podnieście oczy swoje

Mówca:
9 października 2019

W Słowach Jezusa jest wszystko czego potrzebujemy do pełni życia, odnajdujemy w nich również moc, która wzywa nas do wypełnienia naszego powołania! To będzie kolejna lekcja ze spotkania Jezusa z Samarytanką przy studni. Tym razem zajmiemy się rozmową Jezusa z uczniami, czyli tym jak wielkie rzuca im wyzwanie, oraz oraz obietnicom, które z tego wynikają!

Żyć i wierzyć

Mówca:
6 października 2019

Czasami jedno Słowo potrafi udzielić nam głębokiej refleksji i cennej lekcji! Podczas tego zwiastowania chciałbym zwrócić naszą uwagę na to co Jezus połączył, a czego nam nie wolno rozłączyć (i nie jest to tylko małżeństwo). Wtedy będziemy mogli się cieszyć w pełni tym, co jest Bożym planem i obietnicą dla naszego życia. Nie grecka filozofia, hebrajska tradycja lub martwa...

Odpowiedź na nasze potrzeby

Mówca:
2 października 2019

To druga cześć kazania o spotkaniu Jezusa z Samarytanką. Na przestrzeni tak, krótkiego czasu możemy zobaczyć głęboka przemianę jaka zachodzi w życiu tej kobiety. Jaka lekcja z tego wypływa dla nas osobiście i dla naszej Społeczności? Wielkie rzeczy nie koniecznie rozpoczynają się od wybitnych ludzi, tylko od tych

Przemienione życie

Przemienione życie

Mówca:
22 września 2019

Przemiana naszego życia nie zależy od ludzi i okoliczności, jej sprawcą i mocą czyniącą ją trwałą i pełną dobra jest Jezus! Nasze nowe życie wyróżnia między innymi to, że to od czego byliśmy zależni, teraz panujemy nad tym, na świadectwo dla innych! Będzie to również czas modlitwy o uzdrowienie i przemianę naszego życia…